Организационен дизайн и развитие

Златина Кушкиева, Управляващ съдружник в HR Consulting Partners и Лилия Димитрова&Братислав Димитров, HR Services, Cargotec, ще представят свои практики и ще споделят опит по темата, в специално събитие от поредицата "От вас, за вас!".

Дата: 21 февруари 2020 г.
Продължителност: 09.30 - 13.30 часа
Място: офис на Cargotec /гр. София, Бизнес сграда "Милениум център", бул. "Витоша" 89Б, ет. 8/

Условия за регистрация: 
Събитието е отворено без такса участие за членове на Българска асоциация за управление на хора, но изисква предварителна регистрация.
За нечленове на БАУХ таксата за участие е 50 лв. с вкл. ДДС. Тя трябва да бъде заплатена преди датата на събитието.
На събитието ще се правят видео, фото и аудио записи, за целите на БАУХ.
 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
 
Данни за фактура /полето е задължително за нечленове на БАУХ. Членовете на БАУХ могат да поставят знак "-" или "N/A"/:*
*Код:
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да