ЧР решения, основани на информация и данни за персонала - примери

Стефка Стефанова, Bulgarian HR Network, ще представи практики и ще сподели опит по темата, в специално събитие от поредицата "От вас, за вас!".

Дата:
15 април 2020 г.
Продължителност: 14.30 - 16.00 часа
Място:виртуално събитие/уебинар през платформата zoom

Условия за регистрация: 
Събитието е отворено без такса участие за членове на Българска асоциация за управление на хора, но изисква предварителна регистрация.
Таксата за участие за нечленове на БАУХ във виртуално събитие е 30 лева с вкл. ДДС. Тя трябва да бъде заплатена преди датата на събитието, преведена по банков път.
 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
 
Данни за фактура /полето е задължително за нечленове на БАУХ. Членовете на БАУХ могат да поставят знак "-" или N/A:*
*Код:
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да